Marketing Breakfast

Το «Marketing Breakfast: Κατανόησε & Εφάρμοσε» εισαγάγει τον αναγνώστη στην επιστήμη του marketing και του μαθαίνει βασικά αλλά απαραίτητα στοιχεία και τεχνικές, για την διαχείριση ενός οργανισμού ή ενός αγαθού σε θέματα marketing.  

 

Το θεωρητικό μέρος του βιβλίου αναλύει βασικές έννοιες τις οποίες ο κάθε επαγγελματίας απαιτείται να γνωρίζει. Το πρακτικό μέρος καθοδηγεί τον αναγνώστη να ετοιμάσει ένα επιτυχημένο πλάνο marketing, για τον οργανισμό ή το αγαθό του. 

Ένας οδηγός ο οποίος επεξηγεί θέματα στρατηγικού σχεδιασμού marketing, αναλύει τα μέσα προβολής και πως ο marketer μπορεί να τα χρησιμοποιήσει, και εισαγάγει τον αναγνώστη στο διαδικτυακό marketing.  

MARKETING
BREAKFAST

Marketer χωρίς στρατηγική είναι ταξιδιώτης χωρίς χάρτη. Στην δεύτερη περίπτωση η περιπλάνηση αυξάνει τις εμπειρίες. Στην πρώτη αυξάνει το κόστος

Giorgos Kitis
Giorgos-Kitis-personal-image

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.